Friends link: kids canada goose snowsuit msexton getstuft auparmesan.ca visualpalate.ca ucandive.ca
Samordningsförbundet Skellefteå
Om Samverkan Lycksele Skellefteå Umeå
 
Tillbaka
9/10/2014 Samordningsförbundet arrangerar workshop om indikatorer den 25 september!

3/27/2014 Offentliga försörjningsformer – Ny redovisning för perioden 2009–2013!

1/3/2014 Ny upplaga av Projektkatalogen!

Vill du få aktuell information om lokala projekt i Skellefteå inom området arbetsinriktad rehabilitering kan du hitta den i Projektkatalogen 2014!
Läs mer

Projektkatalogens försättsblad

12/31/2013 Offentliga försörjningsformer – Ny redovisning för perioden 2009–2013!

6/28/2013 Trevlig sommar önskar Samordningsförbundet Skellefteå!

6/27/2013 Arbetsmarknadstorget blir en permanent insats!

Projektet Arbetsmarknadstorget blir permanent från och med 1 september 2013.


6/27/2013 Fortsatt framgångsrik samverkan inom rehabiliteringsområdet!

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå inbjuder till ett halvdagsseminarium den 27 september om hur vi fortsätter KUR-projektets satsning på gemensam kunskapsutveckling och förbättrat samarbete mellan myndigheterna när det gäller rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning!

Emmanuel Ezra, kirurg, uppskattad föreläsare och fembarnsfar föreläser om bemötande, värderingar, etik och krisbearbetning.
Läs inbjudan


5/23/2013 Årsredovisning 2012!

Revisorerna har nu godkänt samordningsförbundets årsredovisning för 2012.

I redovisningen finns information om förbundets verksamhet det gångna året, t.ex. organisation, styrelsens och revisorernas arbete samt viktiga händelser, insatser för förbundets målgrupper och måluppfyllelse, kommentarer till 2012 års ekonomiska resultat samt resultaträkning och balansräkning, m.m. I bilaga redovisas styrkort för 2012 med vision, strategi, mål, mått och aktiviteter.
Läs mer


12/21/2012 Verksamhetsplan och budget 2013–2015 fastställd!

Samordningsförbundets styrelse har fastställt verksamhetsplan och budget för åren 2013–2015.


1/24/2011 Utsikten förbättrade Jennys framtidsutsikter

Jenny, 26 år, är en av dem som deltagit i det lyckade EU-projektet Utsikten i Skellefteå, som stöttar unga vuxna som behöver extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Med hjälp från Utsikten fick hon praktik på ett café, vilket ledde till en anställning. Efter tre år på caféet började hon i mitten av januari på lärarhögskolan.


1/24/2011 Kanonresultat för Utsikten - unik modell för yrkesinriktad rehabilitering

I projektet Utsikten i Skellefteå, stöttas unga vuxna som behöver extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Det unika med Utsikten är att handläggare från fyra myndigheter sitter tillsammans för att bättre kunna hjälpa deltagarna.


 

 Copyright: Finansiell samordning i Västerbotten  |  Cookies  |  Sitemap